Jak się baby nie bije, to wątroba gnije

Cały ten artykuł z Polityki nadaje się do zacytowania. Mnie zdołował i popsuł mi nastrój na cały wieczór.

Coś z życia:

Moment, gdy kobieta próbuje wyrwać się z zaklętego kręgu przemocy, jest kluczowy. To często wtedy oprawca, czując, że ofiara mu się wymyka, że traci nad nią kontrolę, chce pokazać, kto tu rządzi, i zabija. Kobieta musi mieć poczucie, że ma dokąd uciec, że państwo da jej wsparcie i ochronę, odizoluje i ukarze sprawcę. A z egzekucją prawa jest w Polsce bardzo kiepsko. Spośród 61 tys. podejrzanych o przemoc domową skazano jedynie 12 tys. W ponad 80 proc. przypadków były to kary w zawieszeniu. Jedynie 4 proc. skazanych otrzymuje nakaz opuszczenia mieszkania zajmowanego razem z ofiarą.

Coś z sejmu:

Dlatego jeden z zapisów konwencji mówi o równościowej edukacji, niestereotypowch rolach przypisywanych płciom, wzajemnym szacunku i nauce rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy.

I to o te niestereotypowe role łamie się w Polsce krzesła. To ma być zamach na rodzinę i redefinicja małżeństwa. „Ja sobie nie życzę, żeby ktokolwiek mnie wyzwalał z mojej tradycji, z mojej kultury, z historii mojego narodu. To, co tutaj proponujecie, to jest dla nas wszystkich policzek” – wołała z sejmowej trybuny posłanka Marzena Wróbel. Nawiasem mówiąc, kobieta parlamentarzystka to jedna z tych niestereotypowych ról.

Coś z sądów:

We wspomnianym raporcie Centrum Praw Kobiet przeanalizowano i porównano wyroki w sprawach o zabójstwo żony lub partnerki i tzw. zbrodni kuchennych, gdy ofiara przemocy zabija sprawcę. W tych pierwszych przypadkach sędziowie skrupulatnie analizują zachowanie się i prowadzenie kobiety-ofiary, czy była potulna, czy się broniła, czy w chwili zabójstwa była pod wpływem alkoholu, czy przypadkiem nie dawała sprawcy powodów do zazdrości; jednym słowem, czy przypadkiem nie wymyka się ze stereotypu „porządnej ofiary”. Zazdrość bywa traktowana jako usprawiedliwienie męskiej agresji. „Gdyby się inaczej zachowywała, nie dawała mu podstaw do zazdrości, nie próbowała od niego odejść, on nie musiałby sięgać po środki dyscyplinujące” – czytamy w jednym z wyroków. Wszystko to bywa traktowane jako okoliczność łagodząca dla sprawcy. Nawet to, że ofiara znosiła przemoc przez wiele lat, bo przecież mogła odejść.

Jak marnować życie w zielonej wyspie?

PIS obiecuje, że gdy dojdzie do władzy wprowadzi 6-cio letnie urlopy rodzicielskie, bez części zarezerwowanej tylko dla ojców. Nic, tylko się cieszyć.
Oh wait, przecież jak 27% pracujących obywateli nie mam etatu. Przecież z planowaną sześcioletnią dziurą w zatrudnieniu nie będę miała szans na etat. A gdzie się podziać z tą powiększoną rodziną? Na pewno nie w mieszkaniu z programu „Deweloper na swoim”. W ogóle nie w swoim, bo i za co? Może kątem w cudzym i to bez pralki tak jak teraz?

Związek egalitarny uważa za najlepszy 86 proc. rodzin nieheteroseksualnych i 46 proc. ogółu społeczeństwa. A realizuje go tylko 7 proc. związków heteroseksualnych i niemal wszystkie związki nieheteroseksualne.

Pozostaje mi chyba znaleźć homoseksualną dziewczynę z mieszkaniem. Oferty ze zdjęciem i skanem pitu pitu za ostatni rok proszę przysyłać na mejla.

Oddychać? Nie oddychać!

Przechwycenie obrazu ekranu - 12.03.2014 - 07:05:05

W nocy ilość cząstek PM10 w powietrzu wynosiła 1250% normy.

Przechwycenie obrazu ekranu - 12.03.2014 - 07:15:45

Dla pyłu PM2.5 ustalono dwa poziomy dopuszczalne – Faza 1 i Faza 2.
Poziom dopuszczalny dla wartości średniorocznej – faza 1 wynosi 25 μg/m3 (…)
Poziom dopuszczalny dla wartości średniorocznej – faza 2 wynosi 20 μg/m3, ma zostać osiągnięty do 1 stycznia 2020 r.

Legionowo ma 4350% normy.

Kto o tym słyszał w jakichkolwiek mediach?