Oddychać? Nie oddychać!

Przechwycenie obrazu ekranu - 12.03.2014 - 07:05:05

W nocy ilość cząstek PM10 w powietrzu wynosiła 1250% normy.

Przechwycenie obrazu ekranu - 12.03.2014 - 07:15:45

Dla pyłu PM2.5 ustalono dwa poziomy dopuszczalne – Faza 1 i Faza 2.
Poziom dopuszczalny dla wartości średniorocznej – faza 1 wynosi 25 μg/m3 (…)
Poziom dopuszczalny dla wartości średniorocznej – faza 2 wynosi 20 μg/m3, ma zostać osiągnięty do 1 stycznia 2020 r.

Legionowo ma 4350% normy.

Kto o tym słyszał w jakichkolwiek mediach?

Jak szukać pracy?

Normalnie.
Przez kilka podań ręki dowiadujesz się o ofercie. Zostajesz jedyną kandydatką z polecenia. Przyszli przełożeni zadowoleni, wszystko super. Jeszcze tylko podpis Szefa Wszystkich Szefów, potem papiery do kadr i co? I telefon, że Szef Wszystkich Szefów po miesiącu procesu rekrutacyjnego wycofał zgodę na zatrudnienie KOGOKOLWIEK.

Witamy w budżetówce.